คํานวณดอกเบี้ยบ้าน

คํานวณดอกเบี้ยบ้าน ผ่อนบ้านง่ายๆวิธีคำนวณดอกเบี้ย

คํานวณดอกเบี้ยบ้าน phuket village โดยทั่วไปแล้ว ทางธนาคารจะกำหนด house ให้ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยกำหนด จำนวนค่างวดตายตัว เป็นตารางชำระ ตั้งแต่วันทำสัญญาว่า แต่ละงวด จะต้องจ่ายเท่าไหร่ เช่น งวดละ 20,000 บาท house

คํานวณดอกเบี้ยบ้าน

ซึ่งเงินจำนวนนี้ จะรวมทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ที่ทางธนาคาร ได้คำนวณ มาเรียบร้อยแล้ว เงินค่างวดในปีแรกๆ จะเป็นการชำระดอกเบี้ย เป็นส่วนใหญ่ และ เป็นการลดเงินต้น เพียงเล็กน้อยเท่านั้น phuket village เมื่อผ่อนไปเรื่อยๆ เงินต้นก็จะเริ่ม ถูกตัดไปเรื่อยๆ ทำให้ดอกเบี้ย ในแต่ละเดือน ที่เราจ่าย ก็น้อยลงไปตามสัดส่วน ซึ่งสวนทาง กับค่างวดในปีแรกๆ นั่นเอง วิลล่าภูเก็ต

การคำนวณค่างวดตายตัว ธนาคารจะ ใช้ตัวเลข MLR แบบสมมติ สำหรับงวดในอนาคต เพราะเป็นตัวเลข ที่ยังไม่สามารถ บอกได้ว่า จะเป็นจำนวน เท่าไหร่ แต่ทางธนาคารมัก จะคิดเงินค่างวด เผื่อเอาไว้ก่อน village phuket โดยจะทำการ คำนวณค่างวด จากอัตราดอกเบี้ย ลอยตัวในอัตราสูง เอาไว้ก่อน

บนอัตรา MLR ในอนาคต เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงให้ผู้กู้ ถ้าหาก MLR เพิ่มสูงขึ้น ในภายหลังนั่นเอง โดยผู้กู้ไม่ต้องชำระค่างวดเพิ่ม เพราะคำนวณเผื่อเอาไว้แล้ว หาก MLR ต่ำกว่าตัวเลข ที่สมมติไว้ เราก็จะจ่ายค่างวด ตามเวลาครบจำนวน มากขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้หนี้หมดก่อนกำหนดได้ เพราะเงินค่างวด ที่เราชำระมา มันมีส่วนเกิน นั่นเอง ไม่ต้องห่วงว่า เงินที่เราชำระทุกเดือนๆ จะหายไปไหน หากเป็นการใช้อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว ทางธนาคารอาจจะ ให้ผู้กู้ทำการชำระเงิน ค่างวดเกินกว่าจำนวน ตายตัวที่กำหนด house

เอาไว้ได้ ซึ่งจะทำ Villas Phuket  ห้เรา สามารถปิดเงินกู้ได้เร็วขึ้น หากเราสามารถ หาเงินมาโปะได้เยอะ แต่ธนาคาร มักจะไม่ยอม ให้จ่ายค่างวด เกินหากใช้อัตราดอกเบี้ยตายตัว

วิธีคำนวนดอกเบี้ยแบบง่ายๆ

คุณสามารถคำนวณ เพื่อดูความสามารถ วิลล่าภูเก็ต ในการกู้ ความสามารถ ในการผ่อนชำระ ต่อเดือน ระยะเวลาการกู้ยืม วงเงิน และคำนวณดูว่า คุณจะสามารถประหยัดดอกเบี้ย ได้แค่ไหน หากทำรีไฟแนนซ์

คํานวณดอกเบี้ยบ้าน

ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน

  • เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed rate loan) หมายถึง เงินกู้ที่มีกำหนดอัตราดอกเบี้ย แบบคง ที่ระยะสั้นประมาณ 1-5 ปี จากนั้น จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ย แบบลอยตัว ซึ่งต้องวัดกันว่า ลอยตัว แล้วดอกเบี้ย จะสูงหรือจะต่ำ phuket villa

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ตลอดระยะเวลากู้ หมายถึง เงินกู้ที่กำหนด อัตราดอกเบี้ย แบบไม่มีการปรับเปลี่ยน ขึ้นลง ตามสภาพตลาดเงิน หรือต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน Villas Phuket 

อัตราดอกเบี้ยคง ที่ระยะสั้น แบบขั้นบันใด ในช่วงแรก แล้วปรับเป็นอัตรา ดอกเบี้ยลอยตัว หมายถึง เงินกู้ที่มีการกำหนด อัตราดอกเบี้ย คงที่ระยะสั้นประมาณ 1-5 ปี แต่ระหว่างนี้ อาจมีการกำหนด อัตราดอกเบี้ย คงที่ แบบขั้นบันใด คือ คงที่ 2 ปีที่ 3.25% ปีที่สอง 4.25% เป็นต้น จากนั้น ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นอัตรา ดอกเบี้ยแบบลอยตัวแทน

  • เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating rate loan) เป็นเงินกู้ ที่มีการกำหนด อัตราดอกเบี้ย แบบลอยตัว หมายถึง อัตราดอกเบี้ย ที่กำหนด ในเวลาปัจจุบัน และ ใช้อัตรานี้ phuket village ไปในระยะเวลาหนึ่ง ต่อมา อาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้น-ลง ได้ตามสภาพ ตลาดการเงิน หรือต้นทุนการเงิน ของสถาบัน การเงิน จะไม่สามารถ ทราบว่า จะมีการปรับใหม่ เมื่อไหร่ บางปีอาจจะ มีการปรับหลายครั้ง บางปีอาจ ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลย โดยจะมีผล ต่อจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระในแต่ละเดือน
  • เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง และปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา (Rollover mortgage loan) เป็นอัตราดอกเบี้ย คงที่ระยะหนึ่ง เช่น 3-5 ปี แล้วมีการปรับ เป็นอัตราคงที่ ใหม่ทุก 3-5 ปี ตลอดระยะเวลากู้นาน 25-30 ปี โดยอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ในแต่ละช่วงก็จะคงที่
วิธีคำนวนดอกเบี้ยบ้าน และ คำนวนสินเชื่อบ้าน แบบอัตโนมัติ
คํานวณดอกเบี้ยบ้าน
โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • จัดเตรียมข้อมูลสินเชื่อบ้าน ก่อนใช้เครื่องมือคำนวณสินเชื่อ บ้าน ผู้ที่สนใจจะผ่อนบ้านจะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการคำนวณสินเชื่อบ้านเสียก่อน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่สมมุติขึ้นหรือข้อมูลโดยประมาณจากความเป็นจริงก็ได้ โดยการคำนวณกู้บ้านจะต้องใช้ข้อมูลดังนี้
  •  รายได้รวมต่อปี รายได้รวมต่อปีหรือรายได้ทั้งปี หมายถึง รายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง และรายได้อื่น ๆ ที่พิสูจน์ได้ทางภาษี (มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ทวิ 50) หรือพิสูจน์ได้ทางบัญชี (มีเงินหมุนเวียนในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ) รายได้ทั้งหมดนี้ให้นับรวมเป็นรายได้รวมตลอดทั้งปี village phuket
  • วงเงินกู้ วงเงินกู้หรือจำนวนเงินที่ต้องการกู้ หมายถึง วงเงินที่ต้องการขอกู้จากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน โดยปกติจะใช้ราคาบ้านที่จะซื้อเป็นวงเงินกู้ตั้งต้น แล้วหักด้วยเงินดาวน์ที่ผู้กู้จัดเตรียมไว้ (ถ้ามี)
  • ระยะเวลากู้ ระยะเวลากู้หรือระยะเวลาในการผ่อน หมายถึง ระยะเวลาที่ต้องการจะผ่อนบ้าน ซึ่งธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อบ้านให้ผู้กู้ผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี หรืออาจน้อยกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับผลรวมของระยะเวลากู้กับอายุของผู้กู้ที่ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย หมายถึง อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเป็นร้อยละต่อปีที่จะต้องจ่ายให้ธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารก็ให้อัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ถ้าไม่ทราบ ก็สามารถใช้ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปที่ 5% ต่อปี วิลล่าภูเก็ต
  • เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้สูงสุดของรายได้ เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้สูงสุดของรายได้ หมายถึง สัดส่วนความสามารถในการผ่อนบ้านจากรายได้ที่มี โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 70% ของเงินเดือน 35,000 บาทต่อเดือน ก็หมายความว่าผ่อนบ้านได้สูงสุด 24,500 บาทต่อเดือน
  • ภาระหนี้สินต่อเดือน ภาระหนี้สินต่อเดือน หมายถึง หนี้สินต่าง ๆ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระทุกเดือน เช่น การผ่อนรถ ผ่อนสินค้าในบัตรเครดิต ผ่อนสินเชื่อส่วนบุคคล และการผ่อนชำระหนี้สินอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ความสามารถในการผ่อน บ้าน ลดลง หากไม่แน่ใจว่าตนเองติดเครดิตบูโร หรือไม่ เรื่องบ้านๆ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก DDproperty  อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : รีโนเวทบ้าน บ้านและสวน บ้านเเฝด แบบบ้าน ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket Phuket villas  รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuketรีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน