บ้านแบบเรือนเพาะชำ

บ้านแบบเรือนเพาะชำ บ่งบอกตัวตน ของคนรักต้นไม้

บ้านแบบเรือนเพาะชำ phuket village บ่งบอกตัวตน ของคนรักต้นไม้ ธรรมชาติคือหัวใจของการดำรงชีวิต คำนี้ดูไม่เกินจริงเลย เพราะเราต่างทราบดีว่าหากรอบตัวเราขาดต้นไม้ อากาศบริสุทธิ์ สายลม สายน้ำ ก็คงอยู่ไม่ได้ ในสถานการณ์ที่โลกร้อนขึ้นต้นไม้ลดลงผู้คนก็โหยหาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเพิ่มการจัดสวนหน้าบ้าน หลังบ้าน หรือแม้แต่ภายในอาคารเลยแบบ inside out – outside in แล้ว จะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้ผนังบ้านเป็นพื้นที่บ่งบอกขอบเขตที่อยู่อาศัยไปพร้อม ๆ กับเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้เป็นสวนบนผนังขนาดใหญ่ เนื้อหานี้เราจะพาไปดูตัว บ้าน ที่เน้นตัวตนของคนรักต้นไม้ ไม่ได้สร้างหรูหราเมื่อมองแวบแรกเหมือนเรือนเพาะชำ village phuket

บ้านแบบเรือนเพาะชำ

บ้านแบบเรือนเพาะชำ โชว์ตัวตนของคนรักต้นไม้

และเมื่อวิกฤตโควิด19 เริ่มรุกรานเข้ามา ในชีวิตของคนเรา ก็เริ่มทำให้เราได้อยู่ใกล้ชิด กับบ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ การทำงานที่บ้าน เรียนที่บ้าน จึงทำให้ต้องหา งานอดิเรกมาทำนั่นก็คือ ปลูกต้นไม้คลายเครียด ซึ่งก็จะมาแนะนำการสร้างโรงเรือน เอาใจสายรักต้นไม้ ใกล้บ้านกัน กับ เทคนิคการ สร้างบ้านแบบเรือนเพาะชำต้นไม้ในรั้วบ้าน เอาใจสายรักต้นไม้ ธรรมชาติคือหัวใจ ของการดำรงชีวิต คำนี้ดูไม่เกินจริงเลย เพราะเราต่างทราบดีว่า

หากรอบตัวเราขาดต้นไม้ อากาศบริสุทธิ์ สายลม สายน้ำ ก็คงอยู่ไม่ได้ ในสถานการณ์ ที่โลกร้อนขึ้น ต้นไม้ลดลงผู้คนก็โหยหา การอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากขึ้น เนื้อหานี้เราจะพาไปดูตัวบ้าน ที่เน้นตัวตน ของคนรักต้นไม้ ไม่ได้สร้างหรูหรา เมื่อมองแวบแรก เหมือนเรือนเพาะชำที่เต็ม ไปด้วยไม้แขวนกัน

อย่างที่เราทราบดีว่าการทำงานเกษตรต้องมีความเลอะเปรอะเปื้อน ต้องการพื้นที่ลานสำหรับเพาะชำ รดน้ำ ดูแลต้นไม้ สถาปนิกจึงเสนอภูมิทัศน์ใหม่ของพื้นที่การเกษตรในชนบทและที่อาศัย ให้ดูมีความกลมกลืนกันและใช้งานได้ง่าย โดยเลือกวัสดุธรรมชาติอย่างหิน กรวด มาเป็นส่วนประกอบ พร้อมกับเว้นพื้นที่ว่างรอบที่ดินหลายจุดให้ทำเกษตรไปพร้อม ๆ กับเป็นจุดพักผ่อนในบ้าน สถาปนิกสร้างอาคารแยก เป็น 3 ส่วน คือ บ้าน โกดังสินค้าเกษตร และโรงเรือนให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน มีทางเดินเล็ก ๆ แยกเป็นสัดส่วน รอบ ๆ ห่อหุ้มเปลือกบ้านด้วยเหล็กตาข่ายสีขาว ที่นอกจากทำหน้าที่เป็นเสมือนกำแพงรั้วบ้านแล้ว ยังสามารถใช้งานเป็นที่แขวนต้นไม้ได้ด้วย

บ้านแบบเรือนเพาะชำ คือ อะไร?

บ้านแบบเรือนเพาะชำคือ สถานที่ ที่ใช้เพื่อดูแลรักษา บรรดาเหล่าต้นกล้าต้นอ่อน กิ่งตอนกิ่งชำ ของพวกไม้ผล และไม้ยืนต้น รวมทั้งไม้พุ่ม และไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ ที่จะต้องปลูกเพาะขยายพันธุ์ และต้องมีการดูแลรักษา เป็นพิเศษในสภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติที่มีการผันแปร ของแสงแดด อุณหภูมิ ลม และปริมาณฝน ที่ไม่สม่ำเสมอ และนอกจากนี้ เรือนเพาะชำยังมีประโยชน์ ต่อการปลูกพืชอีกหลายประการ เช่น phuket village  

  • ซึ่งเป็นสถานที่เพาะเมล็ดและปักชำ และเพาะเลี้ยงไม้อ่อน
  • ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับเลี้ยงพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นสูง แต่ต้องการแสงแดดแต่พอควร
  • ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาพันธุ์ไม้ให้ปลอดภัยจากสัตว์นักทำลาย และเหล่าศัตรูพืช
  • ซึ่งเป็นที่รวมพันธุ์ไม้ และพักฟื้นพันธุ์ไม้ที่นำมาใหม่
  • ซึ่งเป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์ เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร หรือจัดเป็นที่โชว์สินค้า พืช พรรณไม้ ต่างๆ
บ้านแบบเรือนเพาะชำ

ลักษณะบ้านแบบเรือนเพาะชำที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง

เพราะว่าสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ มีการผันแปรของแสงแดด อุณหภูมิ ลม และปริมาณฝนที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้การเลี้ยงดูพืชให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นไปได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับชิ้นส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์

ที่อยู่ระหว่าง การพัฒนาส่วนต่างๆ ขึ้นมาเป็นต้นใหม่ หรือต้นใหม่ที่ยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์ดี จำเป็นต้องได้รับการดูแล ภายใต้สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นเรือนเพาะชำ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ

การขยายพันธุ์พืช เป็นอย่างมากโรงเรือน เพาะชำนั้นมีหลายแบบ ทั้งแบบที่สามาร ถควบคุมปัจจัยดังกล่าว ได้ทุกอย่าง เช่น การปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือน มีหลอดไฟให้แสงสว่าง และควบคุมความชื้น สัมพัทธ์อากาศได้ สำหรับการเพาะพันธุ์ต้น ที่ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะอย่าง ส่วนเรือนเพาะชำอีกแบบหนึ่ง ใช้สำหรับเลี้ยงดู ต้นที่มีอายุน้อย และยังไม่แข็งแรงดี ให้สามารถเจริญเติบโต ได้ต่อไป มีการปรับสภาพแวดล้อมได้บ้าง จึงอาจมีเพียงแค่การกรองแสง หรือพรางแสงให้ต้นกล้า เพื่อรอไว้ย้ายปลูกในแปลง กลางแจ้งต่อไป village phuket

บ้านแบบเรือนเพาะชำ

สำหรับเทคนิคการสร้างบ้านแบบเรือนเพาะชำเอาใจสายรักต้นไม้

มีข้อดีของการ มีบ้านแบบเรือน ปลูกต้นไม้ก็คือ ช่วยป้องกันต้นไม้ จากศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นบุ้ง หรือแมลงต่างๆ ที่จะคอยกัดกินใบ และตอกของต้นไม้คุณ พร้อมทั้งยังช่วยควบคุมแสง อากาศ พร้อมกับครอบคุมพื้นที่ การดูแลต้นไม้ได้ง่าย และยังเป็นมุมน่ารักๆ ให้กับบ้าน ทำให้บ้านน่าอยู่มากขึ้น

ในการสร้างโรงเรือนปลูกต้นไม้ในบ้านนั้นจะมีขั้นตอนและปัจจัยหลักๆ ในการสร้างดังนี้

1.งบประมาณในการสร้าง

ในเรื่องงบประมาณ เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการสร้างโรงเรือน เพราะคุณจะต้องมี การซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้สร้างโรงเรือน หรือถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญ ก็ต้องมีการจ้างช่างอีก ดังนั้นสิ่งที่ควรมีไว้ คือเงินงบประมาณ เราควรตั้งไว้ว่า จะใช้งบประมาณ ในการสร้างเท่าไหร่ เพื่อที่จะเฉลี่ย ในส่วนอื่นๆ ได้

2.เตรียมพื้นที่ในการสร้าง

ในเมื่อมีเงินงบประมาณแล้ว เราก็เริ่มจัดสรรปันส่วนพื้นที่ให้ดี โดยพื้นที่ ที่คุณจะสร้างโรงเรือนต้นไม้นั้น มีขนาดเท่าไหร่ แล้วขนาดที่คุณต้องการนั้น อยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อใช้ในการวางแผน การสร้างต่อไปได้

3.เลือกแบบและวางแผนการสร้าง

สำหรับการเลือกแบบ ก็ค่อนข้างสำคัญ คุณสามารถเลือกแบบโรงเรือน ที่จะสร้างให้เขากับรูปแบบตัวบ้านได้ ซึ่งมันก็ขึ้น อยู่กับความต้องการของคุณ ว่าต้องการแบบเรียบง่าย หรือมีสไตล์ดูดี หลังจากที่ได้แบบแล้ว ก็เริ่มทำการแพลน การสร้างเอาไว้ โดยการเขียนผังพื้นที่การทำโรงเรือน จะใช้ชั้นวางต้นไม้ กี่ชิ้นขนาดเท่าไหร่ ทางเดินต้องกว้างเท่าไหร่ และจะใช้วัสดุ อะไรในการก่อสร้าง

 4.ลงมือสร้างบ้านแบบเรือนเพาะชำ

สามารถทำเองได้ หากมีทักษะฝีมือที่ดี แต่ถ้าไม่ก็สามารถจ้างช่างที่มีฝีมือดีกว่า เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่สร้างเสร็จและใช้งานแล้ว

5.ติดตั้งงานระบบในโรงเรือน

ถ้าหากคุณสร้างบ้านแบบเรือนเพาะชำแล้ว คุณอยากให้มีระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง หรือระบบน้ำเพื่อใช้รดต้นไม้ของคุณ ก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย โดยให้ช่างผู้เชี่ยวชาญทำเท่านั้น phuket village เพราะมันจะเป็นอันตราย ในเรื่องของวงจรระบบไฟฟ้า

6.นำต้นไม้เข้ามาจัดเรียงตามต้องการ

ซึ่งขนต้นไม้ ที่คุณต้องการเอาเข้าไปจัดในโรงเรือน เข้าไปจัดให้เหมาะสม ตามที่คุณต้องการได้เลย หลังจาก ที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว village phuket

ลงมือสร้าง

สำหรับโรงเรือนขนาดเล็ก เจ้าของ บ้าน สามารถทำเองได้ อาจใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปหรือวัสดุที่มีในท้องถิ่น แต่หากจ้างช่างมืออาชีพเข้ามาทำโรงเรือนควรมีแบบหรือตัวอย่างให้ช่างดูเป็นแนวทาง ระบุระยะ กำหนดวัสดุที่ต้องการ โรงเรือนแบบจริงจังอาจมีเรื่องการทำฐานรากเข้ามาเกี่ยวข้อง พื้นที่ใช้สอยภายในโรงเรือนควรมีส่วนทำงาน เก็บของ ปลูกต้นไม้ให้เป็นสัดส่วน และใช้งานได้สะดวก และควรคำนึงถึงจำนวนต้นไม้ที่จะเพิ่มเติมในอนาคต จึงควรมีพื้นที่เผื่อวางต้นไม้ไว้ด้วย

————————————————– ————————————————– ——–

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป บ้านผนังไม้แบบนอร์ดิก บ้านหลังคาแหงน

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa