บ้านขอนแก่น

บ้านขอนแก่น

บ้านขอนแก่น ปัจจุบันการเลือกซื้อ บ้านขอนแก่น ให้ถูกทำเลและตอบสนองไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตอาจเป็นเรื่องที่ยาก ต้องใช้เวลาตัดสินใจนาน

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น 

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น คือ แบบบ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น การตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกจะมีความเรียบง่าย