ออฟฟิศโมเดิร์น

ออฟฟิศโมเดิร์น

ออฟฟิศโมเดิร์น ทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งปัจจัย สำคัญที่มีผลต่อความ ล้มเหลวหรือความสำเร็จขององค์กร รวมถึงสภาพแวดล้อม ในที่ทำงานก็ยังส่งผลต่อพฤติกรรม

ออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุ

ออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุ

ออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุ ห้องนอนผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ ที่ต้องให้ความสำคัญ และใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะห้องนอนเป็นที่สำหรับการนอนหลับพักผ่อน และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักใช้เวลาอยู่ในห้องนอนมากที่สุด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ร่างกาย ไม่ค่อยแข็งแรง

บ้านสไตล์โคสตัล

บ้านสไตล์โคสตัล

บ้านสไตล์โคสตัล สไตล์โคสตัล ก็คือการตกแต่งบ้าน ให้ได้บรรยากาศ เหมือนพักอยู่ริมทะเล ส่วนมากมักจะมีการตกแต่ง ให้ควบคู่กับสไตล์แฮมป์ตันส์

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น 

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น คือ แบบบ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น การตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกจะมีความเรียบง่าย