ออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุ

ออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุ

ออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุ ห้องนอนผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ ที่ต้องให้ความสำคัญ และใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะห้องนอนเป็นที่สำหรับการนอนหลับพักผ่อน และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักใช้เวลาอยู่ในห้องนอนมากที่สุด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ร่างกาย ไม่ค่อยแข็งแรง