ออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุ

ออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุ

ออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุ ห้องนอนผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ ที่ต้องให้ความสำคัญ และใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะห้องนอนเป็นที่สำหรับการนอนหลับพักผ่อน และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักใช้เวลาอยู่ในห้องนอนมากที่สุด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ร่างกาย ไม่ค่อยแข็งแรง

บ้านสไตล์โคสตัล

บ้านสไตล์โคสตัล

บ้านสไตล์โคสตัล สไตล์โคสตัล ก็คือการตกแต่งบ้าน ให้ได้บรรยากาศ เหมือนพักอยู่ริมทะเล ส่วนมากมักจะมีการตกแต่ง ให้ควบคู่กับสไตล์แฮมป์ตันส์

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น 

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น คือ แบบบ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น การตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกจะมีความเรียบง่าย